coro-di-bosa-salon-25-mai2024
concert-nhommades-05-04-2024
atelier-1-par-voix

NOZANINA

( Chant d'Amazonie - Indiens Krao)

NOZANINA

Nozanina orê kua kua
Kaza été été
Nozanina orê kua kua
Noza a nina tera hàra hà
ôlô niti niti
No tera hà kozé toza toza
No o(en bas) tera tera
Ena(en haut) kia kia
éhé(en bas) ena ena
Oua(en haut) lalo lalo
Gira(en bas) alo lalo