stage-pyrenees-oct2023
atelier-1-par-voix
pasapaz-7mai2023
retrospective orfees 2022 en video

DERE GELIYOR

(Turquie)

DERE GELIYOR

(Trad. Turc - Arrgt. R Nageli - Texte en PDF en bas de page)

DERE GELIYOR (Coule, ruisseau... Turquie)
En phonétique :
Dèrè guèliyor dèrè ya lèlè ya-a lèlè,
Koumounou sèrè sèrè yalèlèyllim
Al bèni gueutur dèrè yalèlè ya-a lèlè,
Yarïn oldou(h)ou yèrè yalèlèyllim
Amanin, aman aman, zamanin, zaman zaman,
Bizim du(h)ün nè zaman yalèlèyllim (X2)
Ben armoudou dich lérim, ya lèlè ya-a lèlè,
Sapini gumuch, lérim yalèlèyllim
Sevdi(h)imin ismini ya lèlè ya-a lèlè,
Mendilimè ichlèrim yalèlèyllim.
Amanin, aman aman, zamanin, zaman zaman,
Bizim du(h)ün nè zaman yalèlèyllim (X2)
Armout dalda bir iki, ya lèlè ya-a lèlè,
Sayin bakin on iki yalèlèyllim
On ikinin itchinde, ya lèlè ya-a lèlè,
Birindjizi bènimki, yalèlèyllim.
Amanin, aman aman, zamanin, zaman zaman,
Bizim du(h)ün nè zaman yalèlèyllim (X3)