pasapaz-merindol-13mai2022
atelier-concert-nhommades-lamanon-2022
voix-partagees-lauris2022
rencontre-woodward-academy-juin2022
concert-molleges-juin2022
stage-beauvezer-2022

EMENA MOUTO

(Grèce)

(Trad. Grec - Danse Kalamatianos - Arrgt. Florence Boué )
Attaque en Si b. > Mi b.

Emena mouto ipane
Eri erinakimou (x2)
Anthropi ménaklides
mato théo
Psilo ligmo mou krifo s’agapo
Mati na apo
Ke iati den mas to les
Mono kathèse è ke kles (x2)

Phrasé phonétique :
Chant
èmèna mou-ou-outo i-pané
è-èri è-èri-ina-kimou (x2)
Anthro-pimèra-kli
dèsma-ato théoooo
Psilo ligmo mou kri-fo
s’a-aga-apo mati-i na-apo
Ké-é ia-ati den ma-as to-o lès
Mo-ono kathèzè-è kè-è klès
(x2)