stage-pyrenees-oct2023
atelier-1-par-voix
pasapaz-7mai2023
retrospective orfees 2022 en video

ASHO CHELA

(Géorgie)

Chant de bouvier

Voix medium (chant) Do#
1/ Asho chela,
Visho-o bouska,
O-o-nana,
skani tsoda, nanina
2/ Si monobass
Guéga-a-pili,
O-o-nana,
Skani tsoda, nanina
3/ O-o-na-na,
O-o-na-na na-a-a-na,
O-o-nana
Skani tsoda, nanina
4/ Si outchonchkhé,
Si ougouré,
O-o nana,
Skani tsoda, nanina
5/ Si kisséri éla-a-piri,
O-o nana,
Skani tsoda, na ni na
6/ O-o -na-na
O-o nana na-a-a na,
O-o -nana
Skani tsoda, na ni na
Voix basse :
(bourdon en Do# sur un O)
1/ O o o…
O o o…
(Sur Si puis La, puis remontée)
O o o…
2/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
3/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
4/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
5/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
6/ (En Do#) O o o…
(Harmo en Fa#) o o o na-na
O-o -nana
Skani tsoda, na ni na
Voix haute :
ne rentre que sur le
second couplet
(Bourdon en Do#, octave
sup)
2/ O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
3/ (En Do#) O o o…
(Harmonisation) O-o-o-o-o-o nana
O-o nana
Skani tsoda, nanina
4/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
5/ (En Do#) O o o…
O o o…
(Descente/remontée) O nana
Skani tsoda, nanina
6/ (En Do#) O o o…
(Harmonisation) O-o-o-o-o-o nana
O-o nana
Skani tsoda, nanina

(Ecouter cette version chantée ici par Shavnabada, groupe vocal Géorgien : https://www.youtube.com/watch?v=kys7FbmArnE)