les chants de l'imaginaire
concert pasapaz 2octobre2021 à barjols
cigale

ARALO

(Géorgie)

(Région d’Imérouli - Départ chant sur FA#)

Aralo,
Woroudila dela
Abadelia wo roudila
Aralo woroudila delia rani nanina X2 ( hé )
Tchemo mkvlelo, tchemo mtero, tchemo akhlo mezobelo
Aralo woroudila delia rani nanina
Shen rom tsetskhli momikide mitkhar rogor gavanelo
Aralo woroudila delia rani nanina
(Refrain)
Kalo sheni tetri kaba tsqals mikonda mdinareso
Aralo woroudila delia rani nanina
Netavi gamaguebina vin gakotsa mdzinareso
(refrain)

Basses :
Woo, wo wo hé ah ho ho ho ho
héééé wo aralo,
Woroudila delia rani nanina